วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

การต้มโจ๊กไม่ให้คืนตัวเร็ว

หลายท่าน ประสบปัญหาเกี่ยวกับการต้มโจ๊ก คือ เมื่อต้มไปแล้วลักษณะของโจ๊กจะเหลวไม่ น่ารับประทาน คุณเฉลา ที่ได้ทำการจำหน่ายโจ๊กซึ่งเป็นอาหารเช้าที่ หลายๆ ท่านชื่นชอบ มานานกว่า 5 ปี ได้แนะนำเคล็ดลับในการต้มโจ๊กให้เหนียว ข้นไม่คืนตัว น่ารับประทาน สำหรับท่านที่สนใจจะนำไปทำรับประทานในครัวเรือน หรือจะเปิดร้านจำหน่ายโจ๊ก คุณเฉลาได้บอกถึงวิธีการต้มและเคล็ดลับดังนี้


ส่วนผสม-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ :-หม้อสำหรับต้มข้าว เบอร์ 42
-ข้าวหอมมะลิท่อน จำนวน 2 กก.
-ข้าวกล้อง จำนวน ครึ่ง กก.
-ข้าวเหนียว จำนวน 2-3 ขีด ( 200-300 กรัม )
-น้ำเปล่า ปริมาณ 1/2 หม้อ
ขั้นตอนและการวิธีการดังนี้ :
1.ทำการล้างข้าวหอมมะลิท่อน ข้าวกล้อง และข้าวเหนียว เพื่อทำความสะอาด
2.นำน้ำใส่หม้อเบอร์ 42 ตั้งไฟ แล้วใส่ข้าวหอมมะลิท่อน ข้าวกล้อง ลงไปในหม้อ
3.จากนั้นทำการใส่ข้าวเหนียวตามอัตราส่วนที่เตรียมไว้ใส่ตามลงไป
***การใส่ข้าวเหนียว เวลาที่เราต้มข้าวเพื่อทำโจ๊ก เทคนิคนี้จะช่วยให้โจ๊กเหนียวข้น ไม่คืนตัวเหลวเป็นน้ำเร็วจนเกินไป ส่งผลให้โจ๊กที่ได้น่ารับประทาน***
4.คนให้ส่วนผสมเข้ากัน หมั่นคนข้าวในหม้อ ระวังอย่าให้ติดก้นหม้อ
5.ตั้งบนไฟประมาณ 1 ชั่วโมง หรือสังเกตจากความยุ่ยของเนื้อข้าวและความเหนียวข้นของโจ๊ก
6.จะได้ข้าวต้มหรือโจ๊กที่เหนียวข้นน่ารับประทานและไม่คืนตัวเหลวเป็นน้ำ อย่างที่หลายๆ คน ไม่ชอบรับประทาน

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร (IDF 4352)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น