วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการทำเปลไม้ไผ่ (เรือเปล)

นาย บำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพราน กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้าน มักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลัง เสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียว ตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการ ผลิตเพื่อจำหน่ายด้วย

วัตถุ ดิบและส่วนประกอบ

1. ไม้ไผ่สีสุก
2. ลวดขาว ,ลวดดา ,กรรไกร ,คีม ,มีด
3. เชือกไนล่อน ,ปอพลาสติก
4. สายยาง ,แม่พิมพ์เหล็ก
5. แชล็คสีเหลืองขั้นตอนการทำ1.นำไม้ไผ่สีสุกมาตัดตามความยาว 3 เมตร ต้องตัดไว้ข้อหัวปลาย แล้วเลื่อยข้อที่ 2 ใต้ข้อทั้งหัว-ปลาย ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วผ่าออก ส่วนที่เหลือครึ่งหนึ่งจะแบ่งให้ได้ 9 ซี่ หลังจากนั้นเหลาด้านในทั้ง 9 ซี่ เมื่อเหลาเสร็จ ใช้เชือกไนล่อนพันตรงข้อที่ 2 ทั้งหัว-ปลาย (เรียกว่า “แม่เปล”)
2.ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็จะเหลาเป็นตอก ตอกที่สานจะมีหลายขนาด ยาวที่สุดอยู่ที่ 95, 80, 70, 50 เซนติเมตร ตามลำดับ เปล 1 ตัว จะใช้ตอกประมาณ 200 เส้น
3.เมื่อเตรียมตอกแม่เปลแล้ว ก็ขึ้นลูกสาน
4.วิธีสาน
4.1. นำแม่เปลที่เตรียมไว้ลวกไฟก่อน (ป้องกันมอด)
4.2 นำเชือกผูกหัว-ปลายให้มีลักษณะโค้ง นำพิมพ์เหล็กมามัดไว้ 3 ระยะ
4.3.จะต้องสานให้เหลือก่อนถึงหัว – ปลาย ประมาณ 20 ซม. แล้วใช้ปอพลาสติกร้อยจนถึงหัว-ปลายของแม่เปล
5.ตัดขอบ คือตัดตอกที่เกินออกมาจากริมแม่เปลทั้งสองข้างให้เสมอกับซี่ริมทั้งสองข้าง ของแม่เปลด้วยกรรไกร
6.ผ่าสายยาง แล้วนามาครอบกันขอบทั้ง 2 ข้าง ของแม่เปล แล้วใช้เชือกไนล่อนมัด การมัดนั้นช่วงระยะที่มัด 1 ครั้ง ต้องห่างกันประมาณ 10 ซม. จนเสร็จทั้งสองข้างนาแชล็คมาทาทั่วเปลให้สวยงาม
ขอบคุณข้อมูลจาก นายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ที่มา: ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก (IDF 4238) 
ใครมีฝีมือ ลองทำดูได้ไม่ยาก แต่ไม่ง่าย นะขอรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น