วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การหุงข้าว ด้วยกระบอกไม้ไผ่


การหุงข้าวมีอยู่ หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือการหุงข้าวด้วย เตาถ่านโดยการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำและไม่เช็ดน้ำ ซึ่งแต่ละวิธีจะมีกระบวนการ ที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือเราจะได้ข้าวสวยที่สุกน่ารับประทาน และยังมี การหุงข้าวอีกหนึ่งวิธีที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสหรือทดลองหุงซึ่ง เป็นการหุงข้าวที่น่าสนใจและได้ข้าวสวยสุกที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ซึ่ง วิธีการหุงวิธีจะทำการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการดังนี้


วัสดุ-อุปกรณ์ :
1.ข้าวสารเจ้า
2.กระบอกไม้ไผ่สด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ขึ้นไป
** ทำการตัดกระบอกไม้ไผ่ความยาวด้านหนึ่งจากข้อไม้ไผ่ยาว 15 นิ้ว (ด้านที่ใช้สำหรับหุงข้าว) อีกด้านยาวประมาณ 5 นิ้ว **
3.ใบตอง ที่ใช้สำหรับห่อข้าวสาร
4.เชือกฟางหรือเชือกกล้วยที่ใช้สำหรับมัดใบตอง

ขั้นตอนการหุงข้าว :
1.ล้างทำความสะอาดกระบอกไม้ไผ่ให้สะอาด (ทั้งด้านในและด้านนอก)
2.นำข้าวสารมาซาว ล้างทำความสะอาดประมาณ 1-2 น้ำ
3.น้ำข้าวสารที่ซาวเรียบร้อยแล้ว มาห่อด้วยใบตองที่เราเตรียมไว้
** ลักษณะการห่อคล้ายกับการห่อข้าวต้มมัด ม้วนใบตองแล้วทำการปิดหัวปิดท้าย อย่าห่อให้แน่น ปริมาณข้าวสารที่ห่ออย่าให้มากจนเกินไปและ ขนาดของห่อข้าวควรจะเล็กกว่าขนาดของไม้ไผ่ เพราะจะง่ายต่อการใส่ห่อข้าวลงในกระบอกไม้ไผ่ ให้เหลือช่องว่างในกระบอกไม้ไผ่บ้างเผื่อพื้นที่เมื่อข้าวสุก **
4.ใช้เชือกมัดเพื่อป้องกันการหลุดของใบตอง
5. นำใบตองที่ห่อข้าวสารลงไปในกระบอกไม้ไผ่ ประมาณ 3 ห่อ
6.ให้เหลือพื้นที่ว่างจากบริเวณปากกระบอกประมาณ 4 นิ้ว
7.นำน้ำสะอาดใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่ อย่าให้เต็ม ให้เหลือพื้นที่จากปากกระบอกประมาณ 2 นิ้ว
8.นำกระบอกไม้ไผ่ไปเผาบนกองไฟ โดยลักษณะการวางกระบอก คือ ตั้งตรง ต้องคอยระวังอย่าให้กระบอกไม้ไผ่ล้ม
9.สังเกตเมื่อน้ำเดือด รอเวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นให้รินน้ำออก (คล้ายกับการหุงข้าวเช็ดน้ำ)
10.จากนั้นนำกระบอกไม้ไผ่ไปอังไฟอ่อนๆ ประมาณ 10 นาที
11.ผ่ากระบอกไม้ไผ่เพื่อนำข้าวมารับประทาน

ข้อดีของการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ :
1.ข้าวที่ได้จะมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน
2.เหมาะสำหรับคนที่รับประทานข้าวได้น้อย ข้าวที่หุงจะง่ายต่อการรับประทาน
3.สามารถนำไปปรับใช้ในการเดินป่าได้

ขอบคุณผู้จัดการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น